Urząd Gminy w Budzowie

Informacja – Posiłek w szkole i w domu

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu Opublikowano: 14-09-2021

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Zgodnie z Aneksem Nr 2/2021 do umowy  nr 1/2021 z 12 stycznia 2021 zmienionej aneksem nr 1/2021 z 23 czerwca 2021 zawartym w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom  jej potrzebującym  zwiększony został plan dotacji na realizację w/w zadania o kwotę 10.971 złotych
Przyznany plan dotacji celowej wynosi 31.850,00 zł w ramach działu 852, rozdział 85230 §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).