Urząd Gminy w Budzowie

Informacja – Posiłek w szkole i w domu 3

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu Opublikowano: 02-09-2022

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Zgodnie z Aneksem Nr 2/2022 do umowy  nr 1/2022 z 19 stycznia 2022 r. zmienionej aneksem nr 1/2022 z 25 stycznia 2022r. zawartej  w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom  jej potrzebującym  zwiększony został plan dotacji na realizację w/w zadania o kwotę 18.393 zł.

Przyznany plan dotacji celowej wynosi  37.102  zł w ramach działu 852, rozdział 85230 §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).