Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o zrealizowanym projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 31-12-2019

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej „Paskówka” Nr K 440076 w km 0+000 do 1+860 w miejscowości Palcza, Gmina Budzów”

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.