Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o zrealizowanym projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – Remont drogi gminnej „Sołtystwo”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 25-06-2020

Baner informujący o wykonaniu zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej „Sołtystwo” Nr K 440102 w km 0+000 do 1+550 w miejscowości Bieńkówka, Gmina Budzów”

Informacja zamieszczona w formie graficznej. W sprawie wersji dostępnej cyfrowo prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Budzowie pod nr 338767750.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.