Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym

Kategoria: Informacje Opublikowano: 31-10-2019

 

INFORMACJA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PALCZY INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT  GRANTOWY
PT. „UTWORZENIE SZLAKU TURYSTYCZNEGO PODBABIOGÓRSKIE SZACHOWISKA W MIEJSCOWOŚCI BIEŃKÓWKA I PALCZA”.

 

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE” NA LATA 2014-2020 ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W RAMACH PROJEKTU  GRANTOWEGO.

 

OPERACJA MA NA CELU:

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZEZ UTWORZENIE SZLAKU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI PALCZA I BIEŃKÓWKA.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.