Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym

Kategoria: Informacje Opublikowano: 31-10-2019

INFORMACJA

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIEŃKÓWCE INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT  GRANTOWY
PT. „KONSERWACJA PRZYDROŻNEJ, KAMIENNEJ KAPLICZKI
Z PRZEDSTAWIENIEM PIETY Z 1820 R. W BIEŃKÓWCE”.

 

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE” NA LATA 2014-2020 ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W RAMACH PROJEKTU  GRANTOWEGO.

 

OPERACJA MA NA CELU:

ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEZ KONSERWACJĘ ZABYTKOWEJ KAPLICZKI
– PIETY Z 1820 R.  W BIEŃKÓWCE.