Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 22-11-2021

Loga: Unii Europejskiej, Leadera, Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

 

INFORMACJA

BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW Z SIEDZIBĄ W PALCZY  INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT  GRANTOWY  PT. FESTIWAL POTRAW TRADYCYJNYCH GMINY BUDZÓW”.

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE” NA LATA 2014-2020 ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W RAMACH PROJEKTU  GRANTOWEGO.

OPERACJA MA NA CELU:  ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI I ZWYCZAJÓW POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.