Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-02-2023

W dniu 30 stycznia 2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: uchwalenia statutów Sołectw Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza, Zachełmna

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie informacji Wójta Gminy o konsultacjach w sprawie: uchwalenia statutów Sołectw Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza, Zachełmna

W okresie od 05.01.2023 r. do 30.01.2023 r. przedmiotowy projekt uchwały był udostępniony:

  1. Na stronie internetowej budzow.pl
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Do dnia 30 stycznia 2023 r. nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia statutów Sołectw Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza, Zachełmna

Wójt Gminy Budzów
mgr inż. Jan Najdek

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.