Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-02-2023

W dniu 30 stycznia 2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: uchwalenia statutów Sołectw Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza, Zachełmna

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie informacji Wójta Gminy o konsultacjach w sprawie: uchwalenia statutów Sołectw Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza, Zachełmna

W okresie od 05.01.2023 r. do 30.01.2023 r. przedmiotowy projekt uchwały był udostępniony:

  1. Na stronie internetowej budzow.pl
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Do dnia 30 stycznia 2023 r. nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia statutów Sołectw Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza, Zachełmna

Wójt Gminy Budzów
mgr inż. Jan Najdek