Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o stanie placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Kategoria: BOS Opublikowano: 29-02-2016

I. W szkołach podstawowych w tym roku uczyło się w 46 oddziałach 760 uczniów w tym 70 dzieci w 4 zerówkach przy szkołach podstawowych.

II. W gimnazjum było 370 uczniów w 17 oddziałach, dowożonych 296 uczniów.Razem było 1130 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum. W Przedszkolach i „0” razem – 329 dzieci

III. W 4 przedszkolach było 259 dzieci w tym 155 dzieci pięcio i sześcioletnich, które realizowały obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Nie przyjęto 17 dzieci do naszych przedszkoli; w Bieńkówce-13, w Budzowie 4

20 dzieci chodzi do przedszkoli poza naszą gminą; do prywatnych 10 Sucha -8, Maków -1 ,Białka -1, publiczne- Zembrzyce -8,Stronie -1,Maków-1.

Do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 nie przyjęto 12 dzieci tj. w Bieńkówce 4, w Budzowie 8, po przeprowadzeniu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 r. do przedszkoli jest przyjętych
– 100 dzieci do PS w Bieńkówce
– 75 w Budzowie
– 41 w Palczy
– 35 w Baczynie
do oddziałów zerowych przy szkołach ;
– 19 dzieci w Budzów 1
– 19 w Budzów 2
– 12 w Jachówce
– 12 w Zachełmnej.

W Przedszkolu w Palczy i w Baczynie są wolne miejsca.

IV. Kończymy wypłacanie stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych na ten rok szkolny (objętych było 83 rodziny – tj. 222 dzieci z całej gminy. Przeznaczonych na ten cel było 71 658 zł. w tym 14 332 z własnych środków.

V. Była „wyprawka szkolna” czyli zwrot za podręczniki do kl. II , III i VI Szkoły Podstawowej , oraz dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, na kwotę 31 029zł dla 128 uczniów.

VI. W okresie wakacyjnym Biuro Obsługi Szkół będzie przyjmować wnioski na wyprawkę dla kl.III

VII. Szkoły uczestniczyły w tym roku w projekcie współfinansowanym przez Urząd Wojewódzki -„ Już pływam „ zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – w którym 8 grup po 12 dzieci tj.96 dzieci wyjeżdżało na basen do Suchej Beskidzkiej na naukę pływania – koszt projektu ogółem 25 936 zł. w tym : ze środków województwa 7780 zł, 12 396 zł. ze środków gminy oraz 5760 zł. z wpłat rodziców.

VIII. Zakończył się unijny projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Budzów”. Dotyczył wyposażenia trzech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych tj. przy SP w Jachówce, SP Nr 2 w Budzowie i SP w Zachełmnej na ogólną kwotę 244 149,46 zł. Projekt ten był w 100% finansowany ze środków POKL bez wkładu własnego gminy.

IX. Realizowaliśmy projekt „Pierwszy dzwonek” polegał na wsparciu rodzin 4 + z województwa małopolskiego , z pomocy skorzystały 92 rodziny , na 339 dzieci, po 150 zł. z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.
Rok szkolny 2014/ 2015 minął spokojnie i bezpiecznie, finansowo zgodnie z planem.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.