Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o nowych przepisach z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Kategoria: Informacje Opublikowano: 29-02-2016

Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce, który zastępuje dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego.

Urodzenia, małżeństwa i zgony są rejestrowane przez kierowników urzędów stanu cywilnego w jednym, centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego.
Aby uzyskać więcej szczegółów zapraszamy pod adres: https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi/12982,Rejestracja-Stanu-Cywilnego-Wiadomosci-ogolne.html

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.