Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 02-08-2023

Wójt Gminy Budzów informuje, że Gmina Budzów złożyła wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania:

  1. Wymiana ławek oraz stolarki drzwiowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie
  2. Wykonanie malowania w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Paczy
  3. Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce
  4. Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce

26 lipca 2023 r. Gmina Budzów otrzymała wstępne promesy dofinansowania zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na w/w zadania w następujących wysokościach:

  1. Wymiana ławek oraz stolarki drzwiowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie na kwotę 343.000,00 zł.
  2. Wykonanie malowania w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Paczy na kwotę 245.000,00 zł.
  3. Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce na kwotę 294.000,00 zł.
  4. Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce na kwotę 245.000,00 zł.