Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 02-08-2023

Wójt Gminy Budzów informuje, że Gmina Budzów złożyła wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania:

  1. Wymiana ławek oraz stolarki drzwiowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie
  2. Wykonanie malowania w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Paczy
  3. Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce
  4. Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce

26 lipca 2023 r. Gmina Budzów otrzymała wstępne promesy dofinansowania zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na w/w zadania w następujących wysokościach:

  1. Wymiana ławek oraz stolarki drzwiowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie na kwotę 343.000,00 zł.
  2. Wykonanie malowania w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Paczy na kwotę 245.000,00 zł.
  3. Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce na kwotę 294.000,00 zł.
  4. Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce na kwotę 245.000,00 zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.