Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dotycząca pozyskania dodatkowych środków w 2020 r. dla gminy Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 17-06-2021
 1. Modernizacja dróg dojazdowych – 30.000,00 – środki  z budżetu Województwa Małopolskiego
 2. Remont kapliczki- kamiennej, przydrożnej w Jachówce – 10.000,00 – środki z budżetu Województwa Małopolskiego
 3. Dofinansowanie dla Lokalnych Animatorów Sportu  na boiskach ORLIK w Palczy i Baczynie – 17.760,00 – środki z Ministerstwa Sportu
 4. Remont dróg gminnych: – 337.826,00
  1. remont drogi Radwanówka w Jachówce (71.193,00 zł.)
  2. remont drogi Partykówka Dolna w Budzowie ( 266.633,00 zł.) – środki z Programu Funduszu Dróg Samorządowych
 5. Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie – 14.072,00 – środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu REMIZY 2020
 6. Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 667 w miejscowości Budzów – 8.994,00 – środki z województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska deszczówka”
 7. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z terenu Gminy Budzów w ramach projektu pod nazwą ZDALNA SZKOŁA – 69.989,00 – środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 8. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z terenu Gminy Budzów w ramach projektu pod nazwą ZDALNA SZKOŁA+ – 105.000,00 – środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 9. Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jachówka – 105.540,00 – środki z Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn.”Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa -MIRS”
 10. Wykonanie  doświetlenia przejść dla pieszych w m. Budzów i Palcza –  57.326,62 – środki z budżetu Województwa Małopolskiego
 11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.”Remont drogi powiatowej Nr P1707 K Brody –Palcza o dł. 2,3 km –  13.010,00 – środki Powiatu Suskiego
 12. Remont awaryjnego przepustu drogowego Glinnik  w Baczynie – 76.626,40 – środki z Powiatu Suskiego
 13. Budowa Sali Gimnastycznej w Zachełmnej – 819.486,00 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 14. Doposażenie bibliotek szkolnych – 32.000,00 – środki  z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie
  • Szkoła Podstawowa w Jachówce
  • Szkoła Podstawowa w Bieńkówce
 15. Remont i doposażenie stołówek szkolnych: ZSP Palcza, Szkoła Podstawowa Bieńkówka – 151.360,00 – środki z projektu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3
 16. Realizacja wycieczek szkolnych – 9.340,00 – środki z Województwa Małopolskiego
 17. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 28.758,00 – środki z budżetu Wojewody  Małopolskiego
 18. Realizacja projektu „Kooperacje 3D model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID” – 5.595,00 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
 19. Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” – 1.426,24 – środki z budżetu Wojewody Małopolskiego

Razem: 1.894.109,26 zł.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.