Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dotycząca pozyskania dodatkowych środków w 2020 r. dla gminy Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 17-06-2021
 1. Modernizacja dróg dojazdowych – 30.000,00 – środki  z budżetu Województwa Małopolskiego
 2. Remont kapliczki- kamiennej, przydrożnej w Jachówce – 10.000,00 – środki z budżetu Województwa Małopolskiego
 3. Dofinansowanie dla Lokalnych Animatorów Sportu  na boiskach ORLIK w Palczy i Baczynie – 17.760,00 – środki z Ministerstwa Sportu
 4. Remont dróg gminnych: – 337.826,00
  1. remont drogi Radwanówka w Jachówce (71.193,00 zł.)
  2. remont drogi Partykówka Dolna w Budzowie ( 266.633,00 zł.) – środki z Programu Funduszu Dróg Samorządowych
 5. Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie – 14.072,00 – środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu REMIZY 2020
 6. Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 667 w miejscowości Budzów – 8.994,00 – środki z województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska deszczówka”
 7. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z terenu Gminy Budzów w ramach projektu pod nazwą ZDALNA SZKOŁA – 69.989,00 – środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 8. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z terenu Gminy Budzów w ramach projektu pod nazwą ZDALNA SZKOŁA+ – 105.000,00 – środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 9. Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jachówka – 105.540,00 – środki z Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn.”Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa -MIRS”
 10. Wykonanie  doświetlenia przejść dla pieszych w m. Budzów i Palcza –  57.326,62 – środki z budżetu Województwa Małopolskiego
 11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.”Remont drogi powiatowej Nr P1707 K Brody –Palcza o dł. 2,3 km –  13.010,00 – środki Powiatu Suskiego
 12. Remont awaryjnego przepustu drogowego Glinnik  w Baczynie – 76.626,40 – środki z Powiatu Suskiego
 13. Budowa Sali Gimnastycznej w Zachełmnej – 819.486,00 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 14. Doposażenie bibliotek szkolnych – 32.000,00 – środki  z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie
  • Szkoła Podstawowa w Jachówce
  • Szkoła Podstawowa w Bieńkówce
 15. Remont i doposażenie stołówek szkolnych: ZSP Palcza, Szkoła Podstawowa Bieńkówka – 151.360,00 – środki z projektu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3
 16. Realizacja wycieczek szkolnych – 9.340,00 – środki z Województwa Małopolskiego
 17. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 28.758,00 – środki z budżetu Wojewody  Małopolskiego
 18. Realizacja projektu „Kooperacje 3D model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID” – 5.595,00 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
 19. Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” – 1.426,24 – środki z budżetu Wojewody Małopolskiego

Razem: 1.894.109,26 zł.