Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dla właścicieli ujęć wody prowadzących działalność na obszarze Gminy Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 12-09-2022

Informacja dla właścicieli ujęć wody prowadzących działalność na obszarze Gminy Budzów o konieczności przedłożenia Wojewodzie Małopolskiemu sporządzonych analiz ryzyka eksploatowanych ujęć wody w terminie do 31.1.2.2022 r.

Treść informacji wraz z załącznikami została zamieszczona poniżej w sekcji załączniki.