Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Informacje Opublikowano: 02-03-2021

Loga: Unii Europejskiej, Leadera, Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

INFORMACJA

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PALCZY INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT PT. „UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ POLEGAJĄCEJ NA WYPOSAŻENIU SIŁOWNI W PALCZY ORAZ ZAKUPIE SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO KULTYWOWANA TRADYCJI, REKREACJI I SPORTU”. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH „STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” REALIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

CELEM PROJEKTU JEST ROZWÓJ REKREACJI  I SPORTU W GMINIE BUDZÓW POPRZEZ UTWORZENIE SIŁOWNI ORAZ ZAKUP SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO  DO KULTYWOWANIA TRADYCJI, REKREACJI I SPORTU. CEL ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY DO DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU  O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.