Urząd Gminy w Budzowie

Informacja Sołtysa wsi Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 26-08-2020

Sołtys wsi Budzów uprzejmie informuje, że podatek rolny, leśny  od nieruchomości oraz odpadów komunalnych przyjmowany będzie w następujących terminach:

  • w Urzędzie Gminy w Budzowie ( sala narad) w dniach od 07 do 15 września 2020 r.  w godz. od 8-mej do 12-  tej
  • w domu Sołtysa po godzinie 16- tej