Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 28-05-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje iż od dnia 24 maja  2020r. rozpoczyna się 14-dniowy termin na złożenie odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  w czasie stanu epidemii.

Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej od 31 marca zawieszone zostały terminy związane z postępowaniami administracyjnymi – m. in. w zakresie odwołań .
Dotyczą one decyzji administracyjnych wydanych do dnia 16 maja 2020 roku.

Obecna nowelizacja Tarczy Antykryzysowej uchyla ten przepis. W praktyce oznacza to, że osoby, które otrzymały decyzje administracyjne w ww. terminie mają obecnie
14 dni (licząc od dnia 24 maja) na odwołanie się od nich.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.