Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 28-05-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje iż od dnia 24 maja  2020r. rozpoczyna się 14-dniowy termin na złożenie odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  w czasie stanu epidemii.

Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej od 31 marca zawieszone zostały terminy związane z postępowaniami administracyjnymi – m. in. w zakresie odwołań .
Dotyczą one decyzji administracyjnych wydanych do dnia 16 maja 2020 roku.

Obecna nowelizacja Tarczy Antykryzysowej uchyla ten przepis. W praktyce oznacza to, że osoby, które otrzymały decyzje administracyjne w ww. terminie mają obecnie
14 dni (licząc od dnia 24 maja) na odwołanie się od nich.