Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Komunikaty i apele Opublikowano: 10-02-2016

Urząd Gminy w Budzowie informuje, iż w dniu 24 września 2014  z Firmą Projektowo -Usługową PROINSTAL ul. T. Kościuszki 81A 34-600 Limanowa  została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami  w gminie Budzów dla miejscowości Budzów.Inwestycja będzie realizowana  w okresie 25.09.2014r do 31.08.2015r., a jej wartość wyniesie 364.250,00 zł brutto.

W najbliższym czasie przedstawiciel Urzędu Gminy w Budzowie wraz z pracownikiem firmy będą przeprowadzać wizję lokalną w celu ustalenia przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.