Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-09-2019

 

GMINA BUDZÓW INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PLAN ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZACHEŁMNEJ.

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu

 

„BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2019”.

 

Budzów, dnia 04.09.2019 r.