Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-03-2019

Wójt Gminy Budzów informuje, że od miesiąca kwietnia  2019 r. rozpoczyna „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów Etap 1”.

Zamówienie obejmuje budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC – U Ø 315÷ Ø160mm o łącznej długości 19.857 mb odprowadzającej ścieki z 274 szt. budynków położonych w miejscowości Budzów w szczególności:

– roboty ziemne i przygotowawcze,
– montaż rurociągów PVC – U Lite Klasy S typSDR34/ciężki/SN8 łączonych na  uszczelki gumowe:

  • Ø 315 x 9,2 mm – kanały o łącznej długości 2.097 mb,
  • Ø 250 x 7,3 mm – kanały o łącznej długości 1.183 mb,
  • Ø 200 x 5,9 mm – kanały o łącznej długości 10.895 mb, przyłącza 32 mb,
  • Ø160 x 4,7 mm kanały o łącznej długości 2.055 mb, przyłącza 3.595 mb,

– montaż studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego tj. z PP typ Tegra o średnicach Ø 425, Ø600,

Budowa kanalizacji podzielona została na 3 obszary:

1 obszar: Od studzienki A1(przy budynku oczyszczalni ścieków) do studzienki AI/1 (przy budynku Remizy OSP w Budzowie) oraz osiedla Judaszówka, Nowakówka, Buktówka, Rojkówka, Florkówka i Madziarówka aż do kościoła w Budzowie

2 obszar: Od studzienki AI/1 ( przy budynku Remizy OSP w Budzowie) do studzienki  AVI/11-1( przy budynku handlowym Carrefour) t.j. osiedla: Pawlicówka,  Dyrdówka,  Zającówka, Pieczarówka

3 obszar: Od studzienki  AVI/11-1( przy budynku handlowym Carrefour) do studzienki A90-4 (granica miejscowości Budzów i Jachówka) t. j. osiedla Wartówka,  Partykówka Dolna  i  Partykówka Górna  ( Partykowo)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.