Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Informacje Opublikowano: 08-03-2019

Wójt Gminy Budzów informuje, że radni miejscowości Budzów oraz przedstawiciele rady sołeckiej wsi Budzów dostarczą wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej: osiedla od Zembrzyc do kościoła. Przedstawiciele odwiedzający domy pomogą w wypełnieniu wniosków oraz odbiorą od mieszkańców wypełnione wnioski. Termin złożenia wniosków Polska Spółka Gazowa ustaliła do dnia 22 marca 2019 r.

Bardzo prosimy mieszkańców o złożenie wniosków w wyznaczonym terminie. Wnioski można również składać w Urzędzie Gminy pok. nr 4.

Po złożeniu wniosku o przyłączenie Polska Spółka Gazowa określi warunki i dopiero wtedy zainteresowani mieszkańcy przyłączem gazu do swoich budynków będą mogli podpisywać umowy na dostawę gazu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.