Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-11-2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

OPERACJA PN. REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH, SCENY I ZAKUPU WYPOSAŻENIA DO KULTYWOWANIA TRADYCJI, REKREACJI I SPORTU, MAJĄCA NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW BUDZOWA ORAZ ZAPEWNIENIE ATRAKCYJNYCH WARUNKÓW DO KULTYWOWANIA TRADYCJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI POPRZEZ REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH, SCENY I ZAKUPU WYPOSAŻENIA, WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „ WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.