Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-04-2018

LUDOWY KLUB SPORTOWY „STRZELEC W BUDZOWIE INFORMUJE, ŻE JEST REALIZOWANY PROJEKT  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020. OPERACJA MA NA CELU:

REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH, SCENY I ZAKUPU WYPOSAŻENIA DO KULTYWOWANIA TRADYCJI, REKREACJI I SPORTU”

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH ORAZ OPERACJI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020„