Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 03-08-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że:
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 ( Dz. U z 2018r poz.1358) od dnia 1 października 2018 r ulegają zmianie:
• kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

1) maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 645 zł

• Kryteria dochodowe ustalono w następujących wysokościach:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł
c) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł
Ponadto informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
i specjalny zasiłek opiekuńczy , wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2018 r.

Od 1 listopada 2018r nastąpi wzrost wysokości kwot:
1) specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł
2) Zasiłku dla opiekuna do 620 zł
3) Zasiłku pielęgnacyjnego do 184,42 zł

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.