Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-05-2018


LUDOWY KLUB SPORTOWY W BIEŃKÓWCE INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020. OPERACJA MA NA CELU:

„BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ W BIEŃKÓWCE POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BOISKA”

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH ORAZ OPERACJI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020„

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.