Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Informacje Opublikowano: 12-07-2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

INFORMACJA

 Gmina Budzów informuje, że została zrealizowana operacja typu

 „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zimziele Nr K 440035 w miejscowości Budzów”

mająca na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności ruchu poprzez przebudowę i rozbudowę drogi o długości 380 mb prowadzącej do 3 osad i obiektów użyteczności publicznej. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.