Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Informacje Opublikowano: 12-07-2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

INFORMACJA

 Gmina Budzów informuje, że została zrealizowana operacja typu

 „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zimziele Nr K 440035 w miejscowości Budzów”

mająca na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności ruchu poprzez przebudowę i rozbudowę drogi o długości 380 mb prowadzącej do 3 osad i obiektów użyteczności publicznej. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.