Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: GOPS Opublikowano: 11-10-2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że w ramach współpracy z Polskim Związkiem Emerytów  Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Suchej Beskidzkiej rozpoczęliśmy realizację POPŻ Podprogramu 2017 w okresie sierpień- czerwiec 2018 , którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej. W związku z powyższym osoby zainteresowane zwłaszcza emeryci, renciści mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Budzowie , który wydaje skierowania dla osób kwalifikujących się do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.268,00 dla osoby samotnie gospodarującej i  1.028 dla osoby w rodzinie.

Pierwsze terminy wydawania żywności to październik br.
Informacji na w/w temat można uzyskać pod numerem telefonu 33/ 876-77-80.

 

 

                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej  w Budzowie
Anna Pawlica

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.