Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 10-02-2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię „ Bezpieczny i Aktywny Senior”, mającą na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych. Kampania ma m. in.  przeciwdziałać pojawiającym się działaniom prowadzonym a na niekorzyść osób starszych ( oszustwa, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc wobec osób starszych, dyskryminacja ze względu na wiek i inne).

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest to problematyka, dlatego też przekazuje się następujące materiały.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.