Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 19-01-2017

Urząd Gminy w Budzowie przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXI/179/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 19 grudnia 2012 r.  każdy właściciel bądź lokator nieruchomości obowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

W celu odpisania osób nie przebywających na terenie Gminy Budzów z Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć potwierdzenie zgłoszenia wyjazdu za granicę lub dokument potwierdzający uiszczanie opłaty w innej Gminie

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.