Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Informacje Opublikowano: 12-12-2016

Urząd Gminy w Budzowie informuje o trwającej kampanii informacyjnej „Każdy adres jest ważny”, której organizatorem jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Celem zorganizowanej kampanii jest promocja znaczenia aktualnych danych adresowych. Wiarygodność danych adresowych jest szczególnie ważna z punktu widzenia działań ratowniczych. Celem jest również budowanie wśród mieszkańców świadomości jak ważna jest jakość danych adresowych i pokazanie, jak ogromny wpływ mają na wiele aspektów naszego codziennego życia.

Gdzie między innymi wykorzystywane są dane adresowe ?

  1. Służby ratownicze – dzięki dostępowi do wiarygodnej informacji adresowej mogą one szybko zlokalizować miejsce zdarzenia, tym samym pomoc dociera szybciej.
  2. Użytkownicy nawigacji – dzięki aktualnym danym adresowym w nawigacjach, ich użytkownicy mają pewność i gwarancję precyzyjnego wskazania celu podróży i lokalizacji miejsca docelowego.
  3. Poczta, kurierzy, dostawcy – liczba wysyłanych przez nas listów i przesyłek rośnie z każdym miesiącem. Brak dostępu do dokładnych danych adresowych skutkowałoby utrudnieniem i wydłużeniem czasu dostawy przesyłek.

Mając powyższe na uwadze Urząd Gminy zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców mających możliwość korzystania z aplikacji Geoportal  www.geoportal.gov.pl o sprawdzenie poprawności własnych danych adresowych. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w  bazie  adresowej prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy w Budzowie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.