Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: Informacje Opublikowano: 02-08-2016

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zl * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.