Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: Informacje Opublikowano: 02-08-2016

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zl * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.