Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 11-05-2015

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że w dniu 12 maja br. w godz. 6:00-19:00 (termin zapasowy 13 maja br.) zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 15/I.

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez starek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas, którego uruchomione zostaną syreny alarmowe.

W ramach treningu emitowane będą dźwięki:
– modulowany trwający trzy minuty – oznaczający alarm;
– ciągły trwający trzy minuty –oznaczający odwołanie alarmu.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.