Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: Komunikaty i apele Opublikowano: 29-02-2016

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że:
w dniu 22 maja 2015r z Firmą Inżynierską ALL-PRO sp. z o.o. ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko -Biała została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w gminie Budzów dla miejscowości Bieńkówka.Inwestycja będzie realizowana w okresie 01.06.2015 do 30.03.2016, a jej wartość wyniesie 337.020,00 zł brutto.
w dniu 25 maja 2015r z Firmą Projektowo -Usługową PROINSTAL ul. T. Kościuszki 81A, 34-600 Limanowa została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w gminie Budzów dla miejscowości Jachówka.Inwestycja będzie realizowana w okresie 01.06.2015 do 26.03.2016, a jej wartość wyniesie 149.450,00 zł brutto.
W najbliższym czasie przedstawiciele Urzędu Gminy w Budzowie wraz z pracownikami firm będą przeprowadzać wizję lokalną w celu ustalenia przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.