Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 29-02-2016

Na prośbę Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje o spotkaniu konsultacyjnym dla:

– Przedsiębiorców i Rolników

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2014 – 2020 dla obszaru działania LGD „Podbabiogórze” tj. gmin Budzowa, Bystrej-Sidziny, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi, Zembrzyc, Suchej Beskidzkiej oraz Gminy Miasta Jordanowa.

Program spotkania:
1. Informacja na temat celu spotkania/warsztatu.
2. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru działania LGD
„Podbabiogórze”.
3. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru.
4. Określanie celów i ustalanie ich hierarchii.
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.
7. Podsumowanie i kluczowe wnioski.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na najbliższe 5 lat. Państwa wnioski, pomysły, propozycje stanowić będą kluczowy element przy określeniu podstawowych kierunków rozwoju obszaru oraz w konstruowaniu celów
i przedsięwzięć w opracowywanym dokumencie.
Ponadto podczas spotkania będzie można uzyskać informację na temat alokacji środków w przyszłym okresie programowania na działania związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorczości.

Spotkanie Konsultacyjne odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. (tj. piątek) w siedzibie Biura Zarządu ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka o godz. 15.00.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu telefonicznie dzwoniąc pod numer 33/874-41-72, 667-609-609 lub elektronicznie na adres podbabiogorze@op.pl do dnia 12.08.2015 r.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wypełnienie w formie on-line ankiety pn. „Badanie Potrzeb Przedsiębiorców i Rolników – LGD „Podbabiogórze” przed spotkaniem tj. do dnia 13.08.2015 r.

Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3afb2498&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa
– Organizacji Pozarządowych
Szanowni Państwo,


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2014 – 2020 dla obszaru działania LGD „Podbabiogórze” tj. gmin Budzowa, Bystrej-Sidziny, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi, Zembrzyc, Suchej Beskidzkiej oraz Gminy Miasta Jordanowa.

Program spotkania:
1. Informacja na temat celu spotkania/warsztatu.
2. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru działania LGD „Podbabiogórze”.
3. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru.
4. Określanie celów i ustalanie ich hierarchii.
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.
7. Podsumowanie i kluczowe wnioski.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na najbliższe 5 lat. Państwa wnioski, pomysły, propozycje stanowić będą kluczowy element przy określeniu podstawowych kierunków rozwoju obszaru oraz w konstruowaniu celów
i przedsięwzięć w opracowywanym dokumencie.
Spotkanie Konsultacyjne odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. (tj. piątek) w siedzibie Biura Zarządu ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka o godz. 11.00.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu telefonicznie dzwoniąc pod numer 33/874-41-72, 667-609-609 lub elektronicznie na adres podbabiogorze@op.pl do dnia 12.08.2015 r.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wypełnienie w formie on-line ankiety pn. „Badanie Potrzeb NGO” przed spotkaniem tj. do dnia 13.08.2015 r.
Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c67bb813&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.