Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 29-02-2016

  Budzów, dnia 27.11.2014 r.

 

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Budzowie

 

Informuje się mieszkańców Gminy Budzów , że zgodnie z Zarządzeniem Nr GOPS 0154-17-2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie  ustala się dzień 24 grudnia 2014 r. ( środa ) dniem wolnym od pracy.
Jednocześnie zawiadamiam, że odpracowanie w/w dnia nastąpi w dniu 13 grudnia 2014 r. (sobota).

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.