Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 29-02-2016

  Budzów, dnia 27.11.2014 r.

 

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Budzowie

 

Informuje się mieszkańców Gminy Budzów , że zgodnie z Zarządzeniem Nr GOPS 0154-17-2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie  ustala się dzień 24 grudnia 2014 r. ( środa ) dniem wolnym od pracy.
Jednocześnie zawiadamiam, że odpracowanie w/w dnia nastąpi w dniu 13 grudnia 2014 r. (sobota).

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica