Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że w dniu 15.02.2013r zawarty został aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-12-059/10-05 do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07. 01.01-12-059/10-00 pomiędzy Województwem Małopolskim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 reprezentowanym przez Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie a Gminą Budzów- reprezentowaną przez Annę Pawlica Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach projektu systemowego pn. „ Czas na zmiany”.
Okres realizacji projektu: 01.01.2013r- 30.06.2015 r.