Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że w dniu 15.02.2013r zawarty został aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-12-059/10-05 do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07. 01.01-12-059/10-00 pomiędzy Województwem Małopolskim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 reprezentowanym przez Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie a Gminą Budzów- reprezentowaną przez Annę Pawlica Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach projektu systemowego pn. „ Czas na zmiany”.
Okres realizacji projektu: 01.01.2013r- 30.06.2015 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.