Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

W dniu 10.04.2013r o godzinie 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Budzowie odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób, które już zostały zrekrutowane do udziału w projekcie systemowy pn. „ Czas na zmiany”. Celem spotkania będzie ustalenie szczegółów związanych z udziałem w konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym i psychologiem, których realizacja planowana jest w miesiącu maju 2013 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.