Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 17-03-2015

BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW Z/S W PALCZY INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. OPERACJA MA NA CELU „PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO Z MIEJSCEM DO GRY W SZACHY”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” – MAŁY PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007- 2013.