Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Komunikaty i apele Opublikowano: 10-02-2016

Gmina Budzów informuje, że przystępuje do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Budzów 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” przyjętego Uchwałą Nr XI/99/2015 Rady Gminy Budzów w dniu 13 listopada 2015 r.

Mieszkańcy Gminy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła na nowy kocioł: węglowy ( dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu), biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu), gazowy, olejowy, zasilany prądem elektrycznym, mogą złożyć wstępną deklarację udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zainteresowane osoby, które planują wymianę pieca CO w budynku mieszkalnych w 2016 roku prosimy o złożenie deklaracji osobiście w Urzędzie Gminy lub przesłać na adres Urzędu, w terminie do dnia 29 lutego 2016 r.

Kryteria i zasady dofinansowania wymiany starych palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej zostaną określone w Regulaminie udzielenia dotacji. Regulamin zostanie przyjęty po wstępnej ocenie złożonych deklaracji.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.