Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: Komunikaty i apele Opublikowano: 10-02-2016

Urząd Gminy w Budzowie informuje o uruchomionym przez WFOŚ programie priorytetowym „RYŚ”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza wstępny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Termin składania wniosków do dnia 01.02.2016 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do siedziby Funduszu).

Prowadzony nabór jest elementem wstępnym przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Programu RYŚ przez WFOŚiGW w Krakowie. Podjęcie działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejsze działania mają charakter informacyjny i zapoznawczy z uwagi na chęć uzyskania informacji o zainteresowaniu Beneficjentów udziałem w ww. programie.

Osoby do kontaktu:
1. Anna Urbańczyk – 785 855 922
2. Filip Mossoczy – 883 318 930
3. Paweł Korczak – 785 855 524
4. Katarzyna Bryzek – 785 855 938
5. Mariusz Sałęga – 785 855 930
6. Justyna Jesionek – 785 855 937

Więcej informacji o programie na stronie internetowej wfos
http://www.wfos.krakow.pl/srodki-krajowe/konkursy-i-programy/programy/program-priorytetowy-rys

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.