Urząd Gminy w Budzowie

III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Kategoria: Informacje Opublikowano: 17-04-2018

Szanowni Państwo!
Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców regionu.
W ramach działań przybliżających cel i zasady naszego przedsięwzięcia przewidziane zostały warsztaty edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Małopolski. Z pewnością będą one dobrą okazją do uzyskania informacji na temat możliwości zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.