Urząd Gminy w Budzowie

II edycja „Budżetu Obywatelskiego” Województwa Małopolskiego

Kategoria: Informacje Opublikowano: 24-04-2017

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców regionu.

W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego województwa. Z pewnością będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie.

Poniżej przedstawiamy harmonogramy spotkań oraz realizacji II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.