Urząd Gminy w Budzowie

I posiedzenie Sesji IX kadencji Rady Gminy Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 10-05-2024

W dniu 7 maja 2024 r.  na sali narad w Urzędzie Gminy w Budzowie odbyło się I posiedzenie Sesji IX kadencji Rady Gminy Budzów. Na sesji dokonano ślubowania nowych radnych oraz Wójta Gminy a także dokonano wyboru Przewodniczącego i Wieceprzewodniczęcego Rady Gminy oraz poszczególnych komisji.

Obrady otworzył  najstarszy spośród nowo wybranych radnych – Pani Cecylia Polak, następnie przewodniczący Gminnej Komisji wyborczej Pan Rafał Pieronkiewicz przedstawił informację na temat przebiegu wyborów i wręczył zaświadczenia o wyborze wszystkim 15 radnym oraz wójtowi. Po odebraniu  zaświadczeń, nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, którego rotę odczytała wcześniej przewodnicząca senior Cecylia Polak. Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Jan Najdek.

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego rady gminy. W głosowaniu tajnym Przewodniczącą Rady Gminy została Pani Kamila Nitecka. Rada dokonała również wyboru wice przewodniczącego rady gminy, którym w głosowaniu tajnym został Pan Tadeusz Goryl.

Następnie ustalono składy Komisji Rady gminy Budzów:

Komisja Rewizyjna

 1. Zofia Hankus – przewodnicząca Komisji
 2. Krzysztof Łuczak
 3. Sławomir Pieronkiewicz
 4. Barbara Stąpor
 5. Władysław Sternal

Komisja Skarg, wniosków i Petycji

 1. Cecylia Burliga – przewodnicząca Komisji
 2. Stanisław Sergiel
 3. Mirosław Chrząszcz
 4. Zofia Hankus
 5. Jacek Gibas

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Budżetu

 1. Stanisław Sergiel – przewodniczący Komisji
 2. Cecylia Polak
 3. Cecylia Burliga
 4. Piotr Graczyk
 5. Mirosław Chrząszcz
 6. Sławomir Pieronkiewicz
 7. Tadeusz Goryl

Komisja Oświaty, Kultury Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki

 1. Krzysztof Łuczak – przewodniczący Komisji
 2. Jacek Gibas
 3. Paweł Jopek
 4. Katarzyna Knapczyk
 5. Tadeusz Goryl
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.