Urząd Gminy w Budzowie

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Kategoria: Informacje Opublikowano: 12-01-2018
1. sołectwo Jachówka 21 stycznia 2018 r. godz. 9.00
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Jachówce
2. sołectwo Budzów 28 stycznia 2018 r. godz. 8.00
w sali narad Urzędu Gminy
w Budzowie
3. sołectwo Palcza 11 lutego 2018 r. godz. 9. 00
w Szkole Podstawowej
w Palczy
4. sołectwo Baczyn 11 lutego 2018 r. godz. 14-ta
w remizie OSP
w Baczynie
5. sołectwo Zachełmna 17 lutego 2018 r. godz. 13.30
w remizie OSP
w Zachełmnej
6. sołectwo Bieńkówka 25 lutego 2018 r. godz. 8.3
w Domu Wiejskim
w Bieńkówce
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.