Urząd Gminy w Budzowie

Grant Fundacji BGK dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-10-2022

Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie, wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

Wśród 30 zwycięzców, w tym 4 z województwa małopolskiego znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie . Zespół otrzymał  grant w wysokości 15 000 zł na realizację projektu: „Przez ruch w zdrową i aktywną dorosłość”. Celem projektu jest uświadamianie uczniom, że aktywność ruchowa idzie w parze z aktywnością intelektualną. Kondycja fizyczna i psychiczna rozwijana w wieku szkolnym pozostaje na zawsze.

W okresie od 05.09.2022r. – 30.11. 2022r. nauczyciel wychowania fizycznego realizuje zajęcia  w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w dziedzinie lekkiej atletyki. Na zajęciach uczniowie doskonalą swoje umiejętności biegowe i rzutowe.  Dzięki otrzymanym środkom szkoła zakupiła  również sprzęt sportowy: kule do pchnięcia dla dziewcząt  i chłopców, oszczepy, bloki startowe, kolce do biegania.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.