Urząd Gminy w Budzowie

Grant Fundacji BGK dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-10-2022

Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie, wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

Wśród 30 zwycięzców, w tym 4 z województwa małopolskiego znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie . Zespół otrzymał  grant w wysokości 15 000 zł na realizację projektu: „Przez ruch w zdrową i aktywną dorosłość”. Celem projektu jest uświadamianie uczniom, że aktywność ruchowa idzie w parze z aktywnością intelektualną. Kondycja fizyczna i psychiczna rozwijana w wieku szkolnym pozostaje na zawsze.

W okresie od 05.09.2022r. – 30.11. 2022r. nauczyciel wychowania fizycznego realizuje zajęcia  w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w dziedzinie lekkiej atletyki. Na zajęciach uczniowie doskonalą swoje umiejętności biegowe i rzutowe.  Dzięki otrzymanym środkom szkoła zakupiła  również sprzęt sportowy: kule do pchnięcia dla dziewcząt  i chłopców, oszczepy, bloki startowe, kolce do biegania.