Urząd Gminy w Budzowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 02-08-2019

że świadczenie „Dobry start” dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 przysługuje także uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych po spełnieniu pozostałych warunków zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start(Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.).

Wnioski  te mogą być składane tylko w formie papierowej.

Informacje na temat świadczenia „Dobry Start” pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.