Urząd Gminy w Budzowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 02-08-2019

że świadczenie „Dobry start” dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 przysługuje także uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych po spełnieniu pozostałych warunków zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start(Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.).

Wnioski  te mogą być składane tylko w formie papierowej.

Informacje na temat świadczenia „Dobry Start” pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start