Urząd Gminy w Budzowie

Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo”, Budzów – 31 marca 2022 r.

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: 31-03-2022

W dniu 31 marca 2022 r. w gminie Budzów odbył się  Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo”.   Do konkursu przystąpił 20 uczniów  z  wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Budzów.  Młodzież przystępująca do konkursu musiała wykazać się wiedzą nie tylko z przedmiotów szkolnych, ale również z zagadnień dotyczących naszego regionu.  Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy !

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.