Urząd Gminy w Budzowie

GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 15 CZERWCA 2015 R.

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: 29-02-2016

Dnia 15 czerwca odbył się przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do I etapu gminnego konkursu. Celem konkursu jest: poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych. II etap – powiatowy konkursu odbędzie się w sierpniu. Rozstrzygnięcie etapu powiatowego nastąpi 06 września 2015 r. podczas „Powiatowych Dożynek” w Zembrzycach. Do konkursu gminnego wpłynęło 12 zgłoszeń. W wyniku oceny Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria „Ogród Przydomowy”:
I miejsce – Piotr Gaura zam. Bieńkówka – ogród będzie reprezentować gminę w konkursie powiatowym
II miejsce Anna Ostafin zam. Jachówka
II miejsce – Elżbieta Chorąży zam. Budzów
II miejsce – Renata i Augustyn Mirochowie zam. Budzów
III miejsce – Beata Zaręba zam. Baczyn
III miejsce – Agata Zborowska – Lenik zam. Zachełmna
wyróżnienie – Maria Guzik zam. Jachówka
wyróżnienie – Władysława Guzik zam. Jachówka

Kategoria „Obejście w gospodarstwie rolnym”:
I miejsce – Janina i Marian Dobosz zam. Baczyn – gospodarstwo będzie reprezentować gminę w konkursie powiatowym
II miejsce – Cecylia Burliga zam. Jachówka
II miejsce – Marianna Jończyk zam. Bieńkówka
III miejsce – Helena Łuczak zam. Baczyn
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas „Dni Gminy Budzów” dnia 23 sierpnia 2015 r. Dziękujemy za udział i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.