Urząd Gminy w Budzowie

GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 15 CZERWCA 2015 R.

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: 29-02-2016

Dnia 15 czerwca odbył się przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do I etapu gminnego konkursu. Celem konkursu jest: poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych. II etap – powiatowy konkursu odbędzie się w sierpniu. Rozstrzygnięcie etapu powiatowego nastąpi 06 września 2015 r. podczas „Powiatowych Dożynek” w Zembrzycach. Do konkursu gminnego wpłynęło 12 zgłoszeń. W wyniku oceny Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria „Ogród Przydomowy”:
I miejsce – Piotr Gaura zam. Bieńkówka – ogród będzie reprezentować gminę w konkursie powiatowym
II miejsce Anna Ostafin zam. Jachówka
II miejsce – Elżbieta Chorąży zam. Budzów
II miejsce – Renata i Augustyn Mirochowie zam. Budzów
III miejsce – Beata Zaręba zam. Baczyn
III miejsce – Agata Zborowska – Lenik zam. Zachełmna
wyróżnienie – Maria Guzik zam. Jachówka
wyróżnienie – Władysława Guzik zam. Jachówka

Kategoria „Obejście w gospodarstwie rolnym”:
I miejsce – Janina i Marian Dobosz zam. Baczyn – gospodarstwo będzie reprezentować gminę w konkursie powiatowym
II miejsce – Cecylia Burliga zam. Jachówka
II miejsce – Marianna Jończyk zam. Bieńkówka
III miejsce – Helena Łuczak zam. Baczyn
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas „Dni Gminy Budzów” dnia 23 sierpnia 2015 r. Dziękujemy za udział i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: