Urząd Gminy w Budzowie

Gminny konkurs „OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA”, Jachówka -19 maja 2022 r.

Śmiech, wesoły gwar dzieci i wspaniała muzyka rozbrzmiewała w Ośrodku Kultury Gminy Budzów 19 maja 2022 roku podczas Gminnego Konkursu „Od Przedszkola do Opola” skierowanego do Przedszkolaczków Gminy Budzów. Wszystkie dzieci pięknie zaprezentowały swoje zdolności wokalne i jak na przedszkolaków przystało, odważnie zaprezentowały swoje talenty oraz pokazały wszystkim urok radosnego dziecka. Uczestnicy konkursu zachwycili publiczność i jury nie tylko umiejętnościami wokalnymi, ale także tańcem oraz wspaniałymi strojami, dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę piękne pluszowe misie.

Dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie przedszkolaków do występów. Jury w składzie: Elżbieta Trzop (nauczyciel muzyki) , Anna Kowalska- Wicherek (choreograf i instruktor regionalny) oraz Stanisław Głowacz (muzyk) dziękujemy za obiektywne oceny.

Więcej zdjęć na www.bioakbudzow.pl 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.