Urząd Gminy w Budzowie

Gminny Konkurs dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych „Od przedszkola do Opola”

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 21-04-2023

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów serdecznie zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych pn. „Od Przedszkola do Opola”. Konkurs odbędzie się 31 maja 2023 r. godz. 10.00 GOK-u w Jachówce. Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne w BiOAK Gminy Budzów, na stronie internetowej BiOAK / www.bioakbudzow.pl/ oraz u Dyrektorów Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli Gminy Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.