Urząd Gminy w Budzowie

Gminne Święto Matematyki, 29 stycznia 2018 R. – Palcza

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: 01-02-2018

W dniu 29.01.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Palczy odbyło się Gminne Święto Matematyki. Był to dzień, w którym podsumowano projekt matematyczny „Myślenie ma przyszłość”, realizowany w ramach IV edycji ogólnopolskiego programu mPotega. Na realizację działań projektu placówka pozyskała dotację w wysokości 5.000,00zł z Fundacji mBanku. Projekt był realizowany przez uczniów klas IV-VII w okresie wrzesień – grudzień 2017r. Koordynatorkami projektu były nauczycielki matematyki: P. Małgorzata Urbańska i P. Małgorzata Kuzak.

Na uroczyste podsumowanie zaproszono po czterech przedstawicieli uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Budzów wraz z opiekunami. Zaproszenie przyjęli również: przedstawiciel Okręgu Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki P. Małgorzata Chyczyńska oraz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego P. Magdalena Wichrowska.

Święto Matematyki miało formę Turnieju Młodych Matematyków.  Głównym jego celem było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz nauka logicznego i strategicznego myślenia. Konkurencje kształtowały umiejętność współpracy, poczucia odpowiedzialności, a także ukazywały konieczność doboru odpowiedniej strategii działania. Matematyka natomiast, przeniesiona na grunt znanych i lubianych przez wszystkich gier i zabaw stała się źródłem wspaniałej zabawy.

Metodą tutoringu rówieśniczego w sześcioosobowych grupach uczniowie rywalizowali ze sobą w następujących konkurencjach: quiz wiedzy matematycznej, sudoku, domino matematyczne, układanki tangramowe, milionerzy, kwadraty magiczne oraz konstruowanie wielościanów platońskich i archimedesowych.

Komisja po podsumowaniu punktów przyznała następujące lokaty:

I miejsce: Grupa kwadratów” w składzie Dawid Dobosz, Adam Kruźlak, Kornelia Pająk, Aleksandra Mlak, Samuel Zaręba – Głód, Arkadiusz Ząbkiewicz

II miejsce: Grupa rombów” w składzie Oskar Chorąży, Amelia Jurek, Maciej Kania, Wiktor Kawala, Emilia Pająk oraz Tymoteusz Urbański

III miejsce: Grupa deltoidów” w składzie Natalia Dróżdż, Julia Gwiżdż, Kamil Gwiżdż, Maciej Sergiel, Konrad Trączyk, Emilia Zaręba

Wyróżnienie: Grupa trójkątów” w składzie Kamil Kachnic, Joanna Kanik,  Anna Liszka, Oliwia Malina, Michał Suwaj, Mateusz Warchoł,

W tym dniu odbyło się również podsumowanie gminnego konkursu na Niezwykłą bryłę” wykonaną przez uczniów wszystkich zgłoszonych do konkursu szkół  pod opieką nauczyciela matematyki. Jury, w skład którego wchodzili wszyscy nauczyciele matematyki oraz zaproszeni goście, przyznało następujące lokaty:

I miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie 

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Jachówce

Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Fundację mBanku, dyplomy oraz upominki ufundowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom Gminnego Święta Matematyki – uczniom i nauczycielom matematyki z następujących szkół: ZS-P w Baczynie, SP nr 2 w Budzowie, SP w Zachełmnej, SP w Bieńkówce, SP w Jachówce, ZSP w Palczy.

Wszystkim mistrzom matematyki składają gratulacje !

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.